Cong TTDT Binh Dinh
So Tu phap Binh Dinh
Hệ thống quản lý TGPL
LỊCH CÔNG TÁC
Văn phòng điện tử
HỘP THƯ CÔNG VỤ
HỖ TRỢ PL DOANH NGHIỆP
hình
PM QUẢN LÝ CBCCVC

Hình ảnh trợ giúp pháp lý tại khu phố Kon Kring, thị trấn Vĩnh Thạnh

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định về “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 21/02/2024 về “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; Kế hoạch số 04/KH-TGPL ngày 19/02/2024 về “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

           Chiều ngày 05/4/2024, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và Chi nhánh TGPL số 5 phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc huyện Vĩnh Thạnh và UBND thị trấn Vĩnh Thạnh tổ chức đợt truyền thông trợ giúp pháp lý ngoài trụ sởcho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu phố Kon Kring, thị trấn Vĩnh Thạnh.Tại đây, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã báo cáo các chuyên đề pháp luật về: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và một số quy định liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,… Đã thu hút 112 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, đoàn TGPL đã cấp phát miễn phí hơn 200 tờ gấp pháp luật các loại có nội dung về TGPL trong hoạt động tố tụng, về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, trẻ em…cho những người tham dự có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu. Đồng thời, Trợ giúp viên pháp lý đã tiếp nhận và giải đáp những vướng mắc pháp luật cho 04 trường hợp với 04 nội dung khác nhau như: Phân chia di sản thừa kế; tranh chấp đất đai; hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình.

Có thể nói đợt truyền thông trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở lần này đã trang bị những nội dung, kiến thức cơ bản về các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống của bà con dân làng. Từ đó, giúp cho họ nâng cao hiểu biết, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây./.


Hiền Trang  (Cập nhật ngày 12-04-2024)    Các tin liên quan:
  Trợ giúp pháp lý và sinh hoạt chuyên đề pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở khu phố Klot Pok, thị trấn Vĩnh Thạnh (10-04-2024)
  Truyền thông về Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số và người yếu thế! (01-04-2024)
  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN (01-04-2024)
  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (TGPL) NGOÀI TRỤ SỞ TẠI XÃ TÂY PHÚ, HUYỆN TÂY SƠN (08-03-2024)
  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NGOÀI TRỤ SỞ TẠI XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN TÂY SƠN (04-03-2024)
           THÔNG BÁO
         Văn bản mới
Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-BTP NGÀY 25/5/2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BTP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ; THÔNG TƯ SỐ 12/2018/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

QUYẾT ĐỊNH SÔ 433/QĐ-TTg NGÀY 18/6/2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021).

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
       Lịch
             Video
    Video khác
  Bộ Tư pháp
  Tòa án nhân dân tối cao
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Cuc Tro giup phap ly
  Co so du lieu QG ve VBPL
  hình 2
             THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
    Đang online:               9
    Số lượt truy cập: 368581
   
  Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH.
  Trụ sở: số 10 Đào Duy Từ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.
  Điện thoại: 0256.3816816 - 0256.3820141 - 0256.3826926.
  Email: trunglt@stp.binhdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Trung - Giám đốc Trung tâm.
  Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông (ITA)