Cong TTDT Binh Dinh
So Tu phap Binh Dinh
Hệ thống quản lý TGPL
Văn phòng điện tử
HỘP THƯ CÔNG VỤ
PM QUẢN LÝ CBCCVC
HỖ TRỢ PL DOANH NGHIỆP
hình

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1. YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ.  

(tải file)

2. THAY ĐỔI NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ.

(tải file)

3. KÝ HỢP ĐỒNG VỚI LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ.

 

4. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. 

(tải file)

5. RÚT YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TGPL.

(tải file)

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý bao gồm: 

- Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư. 

- Lựa chọn, ký hợp đồng với Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. 

- Cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý. 

- Yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

- Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.  

 

- Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Bình ĐịnhQuyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định)

 

- Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình ĐỊnh công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

 

- Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình ĐỊnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không thuộc phạm vi liên thông trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

           THÔNG BÁO
         Văn bản mới
Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-BTP NGÀY 25/5/2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BTP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ; THÔNG TƯ SỐ 12/2018/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

QUYẾT ĐỊNH SÔ 433/QĐ-TTg NGÀY 18/6/2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021).

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
       Lịch
             Video
    Video khác
  Bộ Tư pháp
  Tòa án nhân dân tối cao
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Cuc Tro giup phap ly
  Co so du lieu QG ve VBPL
  hình 2
             THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
    Đang online:               9
    Số lượt truy cập: 362062
   
  Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH.
  Trụ sở: số 10 Đào Duy Từ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.
  Điện thoại: 0256.3816816 - 0256.3820141 - 0256.3826926.
  Email: trunglt@stp.binhdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Trung - Giám đốc Trung tâm.
  Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông (ITA)