Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cong TTDT Binh Dinh
So Tu phap Binh Dinh
Bao Binh Dinh
Hệ thống quản lý TGPL
Văn phòng điện tử
hình
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2020.

Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BTP chỉ quy định về giá trị pháp lý của bản sao được chứng thựcmàkhông quy định việc thu hồi, hủy bỏ văn bản chứng thực không đúng pháp luật. Trong quá trình tiếp nhận và thực hiện các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính, các cơ quan nhà nước gặp khó khăn trong việc xử lý bản saođã chứng thực, chứng thực chữ ký không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên để thu hồi, hủy bỏ các văn bản đã chứng thực không đúng pháp luật thì pháp luật chưa quy định. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền còn lúng túng và khó khăn trong việc thu hồi, hủy bỏ văn bản chứng thực không đúng pháp luật. Thông tư số 01/2020/TT-BTP ra đời đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trước đây, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký không đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyềnban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực đối với giấy tờ, văn bản do Phòng Tư pháp chứng thực;Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyềnban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực đối với giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực.

Sau khi ban hành quyết định hủy bỏ giấy tờ, văn bản chứng thực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng tải thông tin về giấy tờ, văn bản đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp giấy tờ, văn bản chứng thựcdo Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoàithực hiện mà trái với các quy định của pháp luật hiện hành, thì người đứng đầu của các cơ quan này có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực do cơ quan mình chứng thực và đăng tải thông tin về giấy tờ, văn bản đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý lên Trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Việc ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý và đăng tải thông tin thực hiện ngay sau khi phát hiện giấy tờ, văn bản đó được chứng thực không đúng quy định pháp luật.

So với Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 23, thì Thông tư số 01/2020/TT-BTP đã quy định cụ thể các trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền:

- Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

- Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

-Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

-Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyềnkhông thuộc một trong các trường hợp nêu trênthì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong thời gian qua, một số cơ quan, tổ chức yêu cầu cơ quan chứng thực phải ghi rõ nhận xét về hạnh kiểm, chấp hành pháp luật trong bản khai lý lịch cá nhân của công dân. Điều này trái với các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và gây khó khăn cho các cơ quan thực hiện chứng thực. Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn này, Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định:

Khi chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân, người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.

Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

Trên đây là những nội dung mới được quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp.


Thành Sơn  (Cập nhật ngày 25-03-2020)    Các tin liên quan:
  Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 (25-02-2020)
  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 (03-02-2020)
  Lễ công bố Quyết định Quyền Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (03-01-2020)
  Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 (01-01-2020)
  Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn (13-12-2019)
           THÔNG BÁO
         Văn bản mới
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2017/NQ-HĐTP NGÀY 05/5/2017 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TAND TỐI CAO HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN

Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 4/2015/QH13

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BTP NGÀY 15/11/2017 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
  • ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
  • ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
  • ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
  • TGPL NGOÀI TRỤ SỞ XÃ MỸ THÀNH
           Video
  Video khác
Bộ Tư pháp
Tòa án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cuc Tro giup phap ly
Co so du lieu QG ve VBPL
hình 2
           THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 126809
 
Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 715 Trần Hưng Đạo - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 0256.3816816 - 0256.3820141 - 0256.3826926.
Email: tgplbinhdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Trung - Q.Giám đốc Trung tâm.
Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông (ITA)