Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cong TTDT Binh Dinh
So Tu phap Binh Dinh
Bao Binh Dinh
hình
Ngày 21/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình (Sau đây gọi là “Thông tư 09”), có hiệu lực kể từ ngày 21/8/2019, thay thế Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017 (Sau đây gọi là “Quyết định 2662”).

Theo đó, tiêu chí để xác định vụ việc phức tạp, điển hình có nhiều mở rộng. Trong phạm vi bài viết này sẽ phân tích cụ thể về các tiêu chí xác định vụ việc phức tạp, điển hình đối với các vụ việc tham gia tố tụng hình sự.

Điều 4 Thông tư 09 quy định, vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng hình sự được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Điều 3 và điều 4 của Thông tư. Tức là khi vụ việc đáp ứng được chỉ cần ít nhất 01 tiêu chí có quy định thì được xác định là vụ việc có tính chất phức tạp, điển hình. Trong đó, Điều 3 quy định các tiêu chí chung đối với tất cả các vụ việc tham gia tố tụng, Điều 4 chỉ áp dụng với vụ việc tố tụng hình sự. Cụ thể có 11 trường hợp:

- Vụ việc được dư luận quan tâm, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương hay địa phương đưa tin. Tiêu chí này đã có sự mở rộng so với Quyết định 2662, không còn yêu cầu phải là “vụ việc liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, mà áp dụng đối với tất cả các vụ việc. Vấn đề được dư luận quan tâm, nhiều cơ quan báo chí đưa tin có thể được hiểu là có ít nhất từ 02 cơ quan báo chí trở lên đưa tin (khoản 1 Điều 3).

- Vụ việc mà quan điểm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các cơ quan tiến hành tố tụng và được chấp nhận theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý tại bản án, quyết định tố tụng. Ở đây xác định rõ là quản điểm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khác theo hướng có lợi hơn và phải được chấp nhận. (khoản 2 Điều 3). Nhưng như thế nào để xác định là “khác” thì không có hướng dẫn, có thể là yêu cầu mức hình phạt khác được hay không, hay là xác định tội danh khác ? ….

- Khoản 4 Điều 3 được chia thành 3 tiêu chí nhỏ. Đó là thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc: (i) có nhiều tài liệu, có các chứng cứ mâu thuẫn nhau; hoặc (ii)  đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều ý kiến khác nhau: hoặc (iii) vụ việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Tiêu chí này đã có sự mở rộng, bổ sung những vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc bị kháng nghị để giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm hoặc trong vụ án được xét xử lại (khoản 4 điều 3). Tiêu chí này cũng đã được mở rộng, xác định những vụ việc bị viện kiểm sát kháng nghị cũng được xác định là phức tạp, điển hình thay vì chỉ xác định những vụ việc được xét xử lại do bản án được xét xử bị huỷ.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khoản 5 điều 3). Tiêu chí này được kế thừa hoàn toàn từ Quyết định 2662.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có một trong các bên đương sự học tập, cư trú, làm việc ở nước ngoài (khoản 6 Điều 3). So với Quyết định 2662 thì tiêu chí này đã được hạn chế lại. Vì Quyết định 2662 xác định tất cả những vụ việc có yếu tố nước ngoài đều được xác định là phức tạp, điển hình.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo bị truy tố nhiều tội danh trong cùng một vụ án (khoản 2 điều 4). Nhiều tội danh ở đây có thể được hiểu là ít nhất từ 02 tội trở lên trong cùng một vụ án. So với Quyết định 2662 thì tiêu chí này cũng có sự hạn chế lại, vì trước đây vụ việc mà người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ cho nhiều bị can, bị cáo là người được trợ giúp pháp lý cũng được xác định là phức tạp, điển hình.

- Khoản 3 Điều 4 được chia thành hai tiêu chí: (i) thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng cấp dưới nhưng được cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên lấy lên để giải quyết. Đây là những vụ việc được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp huyện và TA quân sự khu vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tin cao trong dân tộc ít người; hoặc (ii) thực hiệc trợ giúp pháp lý trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, tiêu chí này được bổ sung mới so với Quyết định 2662.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc trả hồ sơ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung (khoản 4 Điều 4). Tiêu chí này được kế thừa hoàn toàn từ Quyết định 2662.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ án mà Viện kiểm sát nhân dân đề nghị áp dụng mức hình phạt tù từ 02 năm trở lên, trừ những vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn (khoản 5 Điều 4). Tiêu chí này đã mở rộng hơn nhiều so với Quyết định 2662. Theo đó, đến nay không phân biệt là tội ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng miễn là khi truy tố, viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt tù từ 02 năm trở lên được xác định là vụ việc phức tạp, điển hình, thay vì áp dụng đối với những vụ án có mực hình phạt từ tội nghiêm trọng trở lên; và không phân biệt người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc đó là bị cáo, bị hại hay đương sự.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ án chỉ định người bào chữa (khoản 6 Điều 4). Đây là những trường hợp đối tượng được trợ giúp pháp lý đồng thời cũng thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa tại Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cũng được xác định là phức tạp, điển hình.


Ngọc Huyền  (Cập nhật ngày 24-07-2019)    Các tin liên quan:
  ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TGPL THEO LUẬT TGPL 2017 (10-07-2019)
  THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TGPL VỚI LUẬT SƯ (18-06-2019)
  Kết hợp tư vấn pháp luật trong “Ngày hội Công dân với pháp luật” do Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tổ chức (11-06-2019)
  Tuyên truyền phòng, chống nạn Bạo lực học đường. (03-06-2019)
  Điều kiện để Luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (24-05-2019)
           THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

(tải thông báo tại đây)

         Văn bản mới
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2017/NQ-HĐTP NGÀY 05/5/2017 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TAND TỐI CAO HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN

Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 4/2015/QH13

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BTP NGÀY 15/11/2017 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • TRUNG TAM02
 • TRUNG TAM01
 • DHCB01
 • DHCB02
 • TH01
 • TH02
 • TH3
 • NP01
 • NP02
 • NT01
 • BT
 • BTH01
 • CH01
 • CH02
 • CH03
 • CT1
 • CT2
 • CT3
 • CM1
 • CM2
 • CTI1
 • CTI2
 • HS1
 • KT1
 • KT2
 • KT3
 • NC
 • NL1
 • NL2
 • NP
 • NT
 • PH1
 • PQ
 • PS1
 • PT1
 • PT2
 • PT3
 • TP1
 • TP2
 • VH1
 • VH2
 • VK1
 • VK2
 • VK3
 • VS1
 • VT1
 • VT2
           Video
  Video khác
Bộ Tư pháp
Tòa án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cuc Tro giup phap ly
Co so du lieu QG ve VBPL
hình 2
           THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 97572
 
Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 715 Trần Hưng Đạo - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 0256.3816816 - 0256.3820141 - 0256.3826926.
Email: tgplbinhdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Trung - Phó Giám đốc Trung tâm.
Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông (ITA)