Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cong TTDT Binh Dinh
So Tu phap Binh Dinh
Bao Binh Dinh
hình
Hoạt động trợ giúp pháp lý là một chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân và là một bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Hệ thống trợ giúp pháp lý ra đời trên cơ sở Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Qua gần 20 năm hình thành và phát triển, đến nay hệ thống trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đã trải rộng trên toàn quốc với 63 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc 63 Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế. Đồng thời từng bước góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và người được trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và nhiều đạo luật quan trọng mới được Quốc hội ban hành, tăng cường cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, do đó đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh thể chế để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác trợ giúp pháp lý.

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018), cùng với đó là hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật được ban hành. Sự ra đời của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã đánh bước phát triển quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý nói riêng và triển khai Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung. Qua đó tiếp tục khẳng định trợ giúp pháp lý là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tư pháp hình sự, là trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân cho đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều thành quả trong công tác, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao. Năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý của Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý 3.037 việc, vụ việc trợ giúp pháp lý cho 3.037 người có yêu cầu được TGPL. Trong đó: Thực hiện hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật: 2.550 việc; Tham gia tố tụng: 485 vụ việc; Thực hiện đại diện ngoài tố tụng: 02 vụ việc.

Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018, Trung tâm và các Chi nhánh đã tổ chức 49 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại 51 điểm thôn, làng, khu dân cư với hơn 2.167 lượt người tham dự. Qua các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trung tâm và các Chi nhánh luôn giới thiệu cho người dân về hoạt động trợ giúp pháp lý, đối tượng được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, địa chỉ của Trung tâm và các Chi nhánh, thủ tục để được trợ giúp pháp lý, giúp người dân nắm bắt được các thông tin về hoạt động này. Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã biết về trợ giúp pháp lý cũng như chính sách nhân đạo mà Đảng và Nhà nước đã dành cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Việc tuyên truyền về công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý qua các phương tiện truyền thông tại xã, phường, thị trấn, thôn, bản.. đã từng bước được chú trọng. Đây là một trong những kênh thông tin đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đi lại khó khăn. Trung tâm đã ký kết hợp đồng với UBND ở 49 xã và xây dựng nội dung, chương trình truyền thông về trợ giúp pháp lý cung cấp cho Đài Truyền thanh cơ sở là các xã trong chương trình thực hiện theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ yêu cầu truyền thông về TGPL trong nhân dân ở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang vùng ven biển.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 cho Hội phụ nữ; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018. Trung tâm và các Chi nhánh đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh – Xã hội, Hội Phụ nữ, Hội Luật gia của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức 148 đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở. Kết hợp tổ chức 188 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 9.741 lượt người tham dự tại 174 điểm, thôn, làng, khu dân cư của các xã trên địa bàn tỉnh. Cấp phát hơn 20.000 tờ gấp pháp luật. Trong các đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, các Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên, Luật sư đã thực hiện hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 851 vụ việc ngay tại cơ sở cho hội viên Hội Phụ nữ và người dân đến tham dự các buổi tuyên truyền pháp luật. Các vướng mắc pháp luật đều được các Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên của đoàn công tác giải đáp tại buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân tham dự.

Trung tâm đã thực hiện thay mới 55 Bảng thông tin trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng và trụ sở của Trung tâm, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý; Cung cấp các biểu mẫu văn bản theo quy định của Thông tư liên tịch số 12/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC cho các cơ quan tiến hành tố tụng của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nhờ tuyên truyền tích cực về công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý, nhận thức của các cơ quan nhà nước về chức năng, phạm vi, lĩnh vực hoạt động và sự cần thiết của trợ giúp pháp lý đã được nâng cao và ngày càng nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của chính quyền các địa phương.
Quan hệ phối hợp giữa tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý với các cơ quan tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) đã được tăng cường. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trợ giúp pháp lý thường xuyên hơn. Việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã góp phần quan trọng bảo đảm các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật. Đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp các đương sự là người được trợ giúp pháp lý.

Sau một năm thực hiện và triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương đã dần đi vào ổn định. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm đã kịp thời đổi mới hoạt động trợ giúp pháp lý, tạo được sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trong tỉnh. Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, đưa công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh nhà tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân./.


MT  (Cập nhật ngày 28-03-2019)    Các tin liên quan:
  Tập sự trợ giúp pháp lý – một vấn đề mới! (21-03-2019)
  TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC TỐ TỤNG DÂN SỰ (20-03-2019)
  CHUYÊN ĐỀ: BẠO LỰC TRẺ EM (11-03-2019)
  Lễ kết nghĩa giữa Sở Tư pháp Bình Định, Công ty TNHH may Vinatex Bồng Sơn và thôn 3, xã An Quang, huyện An Lão. (27-02-2019)
  HỘI LHPN PHƯỜNG NGÔ MÂY, TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (24-01-2019)
           THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

(tải thông báo tại đây)

         Văn bản mới
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2017/NQ-HĐTP NGÀY 05/5/2017 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TAND TỐI CAO HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN

Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 4/2015/QH13

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BTP NGÀY 15/11/2017 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • TRUNG TAM02
 • TRUNG TAM01
 • DHCB01
 • DHCB02
 • TH01
 • TH02
 • TH3
 • NP01
 • NP02
 • NT01
 • BT
 • BTH01
 • CH01
 • CH02
 • CH03
 • CT1
 • CT2
 • CT3
 • CM1
 • CM2
 • CTI1
 • CTI2
 • HS1
 • KT1
 • KT2
 • KT3
 • NC
 • NL1
 • NL2
 • NP
 • NT
 • PH1
 • PQ
 • PS1
 • PT1
 • PT2
 • PT3
 • TP1
 • TP2
 • VH1
 • VH2
 • VK1
 • VK2
 • VK3
 • VS1
 • VT1
 • VT2
           Video
  Video khác
Bộ Tư pháp
Tòa án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cuc Tro giup phap ly
Co so du lieu QG ve VBPL
hình 2
           THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 87239
 
Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 715 Trần Hưng Đạo - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 0256.3816816 - 0256.3820141 - 0256.3826926.
Email: tgplbinhdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Trung - Phó Giám đốc Trung tâm.
Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông (ITA)